bieda

Oficjalnie jest dobrze. Rosyjski Urząd Statystyczny zakomunikował z dumą, że liczba biednych w kraju zmniejszyła się o 300 tysięcy. Liczby bezwzględne robią wrażenie. Jednak kiedy popatrzymy na procentowe wskaźniki, obraz nie jest już tak różowy.

Jak poinformował Rosstat, zmniejsza się liczba osób żyjących poniżej minimum egzystencji. W Rosji wynosi onо 11 653 rubli (581 złotych). W 2019 roku liczba osób pozostających poniżej tej granicy wynosiła 17,8 mln ludzi czyli 12,1 proc. To ogromna wartość, która stanowiła poważną rysę na obrazie państwa, które ogłasza, że troszczy się o swoich obywateli. Rysa ta jest tym bardziej kompromitująca, że temat biedy i walki z nią jest stałym elementem wystąpień prezydenta Putina od kilku lat. I wprawdzie w ciągu ostatnich 20 lat liczba biednych w Rosji zmniejszyła się dwukrotnie, jednak ostatnie dane nie napawają optymizmem.

W ciągu ostatniego badanego okresu, czyli w 2020 roku te wspomniane 300 000 ludzi, którzy wyszli ponad poziom minimum egzystencji, to zaledwie 0,2 proc. ogólnej liczby biednych. Oznacza to, że niezależnie od triumfalnych komunikatów, walka z bieda buksuje i to niezależnie od wprowadzanych programów pomocy ludziom niezasobnym materialnie i statystycznych wskaźników poprawy sytuacji finansowej społeczeństwa. Podczas pandemii złagodzono kryteria wypłat dla rodzin z dziećmi do lat 3 oraz wprowadzono jednorazowe zapomogi dla rodzin z dziećmi od lat 3 do 7 włącznie. Zwiększyły się średnie dochody i średnia emerytura.

Rosstat optymistycznie wskazuje, że ostatni kwartał 2020 roku napawa nadzieją, ponieważ zmniejszanie się grupy biednych znacząco przyspieszyło, co może przełożyć się na lepsze wskaźniki 2021 roku. Ale to tylko spekulacje. Tak jak zaklęcia urzędników takich jak zastępca przewodniczącego Rady Federacji Walerija Riazanskiego, że obniżenie poziomu biedy zależy od sukcesów rosyjskiej gospodarki. To mogłaby być prawda, jeśli nie brać pod uwagę dalekosiężnych skutków pandemii i kolejnych sankcji, nakładanych na Rosję przez USA i Unię Europejską.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także

Partia Razem: zmiana formuły kierownictwa. Zandberg i Biejat współprzewodniczącymi

Po niedzielnej konwencji partii Razem w Warszawie przed kardiologami pojawiło się wyzwanie…