Stan wyjątkowy, który obowiązywał na granicy polsko-białoruskiej zakończył się. Nie oznacza to jednak, że życie i funkcjonowanie regionu wróciło do normy. Od 1 grudnia obowiązuje zakaz przebywania na tym samym obszarze, który od trzech miesięcy był objęty stanem wyjątkowym.

Zakaz przebywania ma obowiązywać od 1 grudnia 2021 do 1 marca 2022. Został wprowadzony bez rozgłosu medialnego w drodze rozporządzenia. Nowelizacja dotyczy ustawy o ochronie granicy państwowej, która została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę 30.11.2021.

MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta Straży Granicznej ma na tej podstawie prawo do wprowadzenia zakazu przebywania w strefie przygranicznej, „szczególnie narażonej”. Rządowa propaganda stara się podtrzymywać politykę strachu przed migrantami, mimo że jak dotąd nie odnotowano ani jednego przypadku agresji migrantów wobec mieszkańców, służb czy aktywistów.

Straż Graniczna codziennie informuje na Twitterze o kolejnych próbach przekraczania granicy i atakach, w których nikt nie ucierpiał. Coraz częściej jednak SG pisze o agresji służb białoruskich w stosunku do polskich pograniczników. Migranci są tylko narzędziem, wykorzystywanym cynicznie przez rządy Polski i Białorusi.

Zakaz przebywania nie dotyczy mieszkańców, służb, wojska oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedłużanie ograniczeń oprócz aspektu humanitarnego, czyli utrudnianie aktywistom działań, ma też aspekt gospodarczy. Turystyka np. w rejonie Puszczy Białowieskiej jest źródłem utrzymania wielu osób. Już bardzo ucierpiała na działaniach rządu. Atmosfera wojenna odstrasza turystów, a wiele pensjonatów jest odciętych już od wielu miesięcy.

Zakaz przebywania dotyczy przede wszystkim aktywistów zaangażowanych w pomoc migrantom. Przez wiele tygodni karetki Medyków na Granicy i PCPM nie miały wjazdu na teren objęty stanem wyjątkowym, i nadal nie mają.

W uzasadnionych przypadkach właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej może zezwolić na przebywanie, na czas określony i na określonych zasadach, na obszarze objętym zakazem, o którym mowa w art. 12aust. 1, innych osób niż wymienione w ust. 1, w szczególności dziennikarzy w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914)”. Zakaz nie dotyczy też osób, które „stale zamieszkują, prowadzą działalność gospodarczą, wykonują pracę zarobkową”.- czytamy w treści Dziennika Ustaw.

W praktyce stan wyjątkowy trwa nada, Straż Graniczna łamiąc procedury międzynarodowe i prawa człowieka nadal wywozi ludzi do lasu zamiast rozpatrywać wnioski o ochronę międzynarodową, a wojsko prześladuje aktywistów ratujących zdrowie i życie ofiarom kryzysu humanitarnego.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Indyjscy pracownicy portowi odmówili przeładunku izraelskiej broni

Indyjski związek zawodowy robotników portowych, Water Transport Workers Federation of Indi…