Grupa Granica wydała oświadczenie w reakcji na informacje podawane przez Straż Graniczną, które mają zniechęcić mieszkańców Podlasia do udzielania schronienia potrzebującym we własnych domach. Komunikat Straży Granicznej to manipulacja- napisała Grupa Granica.

Straż Graniczna kilka dni temu podała komunikat, jakoby udzielanie pomocy migrantom i przyjmowanie ich we własnym domu było niezgodne z prawem. Powołano się na przepis, który mówi, że:  „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Wydany przez SG komunikat ma za zadanie zniechęcić mieszkańców Podlasia do udzielania pomocy osobom w obliczu kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej.

„Należy z całą mocą podkreślić, że przepis ten nie może znaleźć zastosowania w przypadku osób udzielających schronienia migrantom i migrantkom, z pobudek innych niż czerpanie korzyści majątkowej lub osobistej. Mieszkańcy Podlasia niosący pomoc uchodźcom, wielokrotnie przeznaczali wręcz na to własne środki materialne i czas, kosztem życia osobistego, rodzinnego i zawodowego. Udzielanie schronienia uchodźcom i uchodźczyniom nie ma na celu ułatwiania im nielegalnego pobytu w Polsce, ale ratowanie życia ludzi skazanych na spanie w lesie w sytuacji, gdy temperatury na Podlasiu spadają poniżej zera. To działanie w imię humanitaryzmu i ludzkiej solidarności.”- napisała w oświadczeniu Grupa Granica.

Od kilku miesięcy, tysiące cudzoziemców próbuje się przedostać do Polski i uzyskać tu status uchodźcy lub podróżować dalej na zachód Europy. Polskie władze nagminnie odmawiają udzielania ochrony międzynarodowej cudzoziemcom, co skutkuje nielegalnymi próbami przekraczania granicy. W podlaskich lasach od niemal trzech miesięcy koczują ludzie- bez schronienia, jedzenia i w ciągłym zagrożeniu wywózką na granice białoruską. Stan wyjątkowy wprowadzony przy granicy, brak organizacji humanitarnych i obozów przejściowych oraz utrudnione działanie służb medycznych w tym terenie prowadzą do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia migrantów. Działania mieszkańców strefy objętej stanem wyjątkowym często mogą być jednym ratunkiem przed śmiercią w wychłodzenia.

Grupa Granica składa się z kilkunastu podmiotów i działa na rzecz rozwiązania kryzysu humanitarnego od kilku miesięcy niosąc bezpośrednią pomoc, pomoc prawną i realizując misję edukacyjną.

 

 

 

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Homofobicznym gminom pod rozwagę: NSA unieważnił uchwałę nienawiści

Rada Gminy Serniki 21 czerwca 2019 roku podjęła uchwałę, mającą formę deklaracji o nazwie …