Od 1 czerwca 2017 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych. Zmiany są korzystne dla osób, które dotąd były narażone na niemal nieograniczony wyzysk.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / www.mpips.gov.pl

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmiany zagwarantują poprawę warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych. Niemożliwe będzie zatrudnianie osób przez kolejne agencje w nieskończoność, bez ostatecznego zagwarantowania stałego etatu. „Nowe przepisy wprowadzają 18 miesięczny limit pracy tymczasowej, wykonywanej w okresie 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych, zarówno  w odniesieniu do agencji pracy tymczasowej, jak pracodawcy użytkownika. Limit ten obowiązuje niezależnie od tego, czy skierowanie do danego pracodawcy następuje z jednej, czy też z kilku agencji pracy tymczasowej. Zapobieganie to zjawisku tworzenia kolejnych agencji pracy tymczasowej jedynie w tym celu, aby tego samego pracownika tymczasowego można było wielokrotnie kierować do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy –  tzw. »pączkowanie« agencji pracy tymczasowej” – czytamy w komunikacie resortu. Dowiadujemy się również, że regulacje będą obowiązywać zarówno w przypadku osób pracujących na śmieciówkach, jak i tych, które w agencjach miały umowy na czas określony.

Resort nakłada również na firmy świadczące pośrednictwo pracy obowiązek zapewnienia skutecznej platformy komunikacyjnej z zatrudnionymi. Pracownik ma otrzymać jasne wytyczne co do kanałów przekazywania informacji w sprawach dotyczących jego zatrudnienia, wynagrodzeń, grafików i przepisów BHP. Ma to m.in.  zapobiec sytuacji, w których pracownicy byli zmuszani do pracy bez określonej w Kodeksie pracy 13-godzinnej przerwy pomiędzy zmianami.

Poprawi się również sytuacja kobiet w ciąży, które podejmują pracę tymczasową. Ustawa zwiększa ich ochronę; jeżeli ich umowa miałaby wygasnąć po upływie 3 miesiąca ciąży, automatycznie zostanie uruchomiona procedura przedłużenia umowy do dnia porodu (zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy), pod warunkiem, że taka pracownica będzie miała co najmniej 2 miesięczny okres zatrudnienia w danej agencji jako pracownik tymczasowy. Dzięki temu otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński na zasadach zasiłku macierzyńskiego.

Państwowa Inspekcja Pracy zyska możliwości przeprowadzania bieżących kontroli w zakresie limitów pracy tymczasowej oraz w przypadkach powierzania pracownikowi tymczasowemu pracy, która nie może być przez niego wykonywana.  W takich sprawach inspektor pracy będzie oskarżycielem publicznym, a także będzie mógł nakładać grzywnę (do 2 tys., a w przypadku recydywy do 5 tys. złotych).

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Rajd ku czci zapomnianych partyzantów

W okolicach Radomska odbył się Rajd Rowerowy Śladami Walk Gwardii Ludowej i Armii Ludowej …