Partie i ruchy lewicowe w Kolumbii ogłosiły utworzenie nowego sojuszu nazwanego „paktem historycznym” (Pacto Historico). Stawiają sobie za cel zdobycie w przyszłorocznych wyborach większość w Kongresie Narodowym oraz odsunięcie od władzy nieudolnej koalicji konserwatystów i liberałów.

Pakt utworzyły następujące ugrupowania: Colombia Humana, Unia Partiotyczna – Partia Komunistyczna, Alternatywny Biegun Demokratyczny, Rdzenny i Społeczny Ruch Alternatywny (MAIS), Kolumbijska Partia Pracy, Unia Demokratyczna oraz ruch ,,My jesteśmy Kolumbią”. Ogłaszając powstanie sojuszu liderzy zaprosili do współpracy wszystkie inne partie i organizacje lewicowe, które wyrażą taką chęć. Podkreślili, że pragną zgromadzić pod jednym sztandarem wszystkie lewicowe ruchy politycznych i społecznych oraz wszystkich obywateli, którzy pragną zaangażować się w program odbudowy kraju i działać na rzecz pokoju, sprawiedliwości społecznej, ekologii, edukacji i ochrony zdrowia.

Powstanie koalicji zbiega się w czasie z eskalacją kryzysu politycznego w Kolumbii, związanego z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej i społecznej kraju po dwóch i pół roku nieudolnych rządów prawicowego prezydenta Ivana Duque. Sojusz stawia sobie za cel zdobycie co najmniej 86 miejsc w Izbie Reprezentantów i 55 w Senacie, co pozwoliłoby odsunąć od władzy koalicję ugrupowań konserwatywnych i liberalnych oraz dało lewicy większość niezbędną do przeprowadzenia w kraju gruntownych reform.

Przywódcy partii tworzących Pacto Historico zaznaczyli, że droga do tego będzie bardzo trudna, bo stają w szranki z oligarchicznym i skorumpowanym układem, od lat trzymającym lewicę z dala od władzy, ale fakt ten tylko jeszcze bardziej motywuje ich do stworzenia wspólnej strategii wyborczej i zaproponowania wyborcom realnej alternatywy dla Kolumbii.

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także

Rosja odpowiada Polsce

Niektórzy obserwatorzy relacji polsko-rosyjskich od dawna zadawali sobie pytanie, czy i ja…