Logotyp firmy CIECH SA

Raport Najwyższej Izby Kontroli z badania prawidłowości prywatyzacji spółek Skarbu Państwa w latach 2012-2014, nie pozostawia żadnych złudzeń. Sprzedaż akcji CIECH S.A. w 2014 r. została przeprowadzona niegospodarnie i przy braku należytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.

Logotyp firmy CIECH SA
Logotyp firmy CIECH SA

W marcu 2014 r. KI Chemistry z siedzibą w Luksemburgu, należąca do grupy Kulczyk Investment, ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji CIECH S.A. za cenę 29,5 zł za akcję. Skarb Państwa w tym czasie posiadał 19 972 900 akcji spółki tj. 37,82% kapitału zakładowego, co przy rozproszeniu akcjonariatu stanowiło pakiet kontrolny. Pozostałymi akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% udział były OFE PZU Złota Jesień (9,17%) i ING OFE (8,65%).

Doradcą finansowym była ING Securities S.A., co zdaniem NIK stanowiło konflikt interesów, gdyż należała do tej samej grupy kapitałowej co ING OFE, który nota bene nie tylko nie odpowiedział na wezwanie KI Chemistry uznając, że cena jest zbyt niska, ale w krótkim czasie zwiększył zaangażowanie do 9,48%.

Wstępne analizy i rekomendacje doradcy wskazywały wartość 1 akcji od 30,5 zł do 38 zł, a przy uwzględnieniu premii za kontrolę na poziomie 25% wartość 1 akcji została wyceniona na 52,7 zł. Mimo, że cena ta pojawiała się opracowaniu przedłożonym Ministerstwu, doradca nie uwzględnił jej w swoich ostatecznych rekomendacjach dla Skarbu Państwa. Możliwość zbycia całego pakietu akcji MSP w jednej transakcji oraz cena proponowana przez KI nie odbiegająca znacząco od wyceny metodą dochodową (DFC – zdyskontowanych przychodów netto) były jednymi z argumentów „za” sprzedażą. Z kolei argumentami „przeciwko” sprzedaży były m.in. brak chęci ze strony inwestorów instytucjonalnych do wyjścia ze spółki po proponowanej cenie oraz brak premii za kontrolę.

Wykres z raportu Najwyższej Izby Kontroli.
Wykres z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Zapisy rekomendacyjne zostały zmienione w wersji ostatecznej opracowania m.in. przedział cenowy do 29,30-32,4 zł i zniknął argument o braku chęci wyjścia innych inwestorów instytucjonalnych po proponowanej cenie. Co ciekawe żadnych argumentów „przeciw” nie zawierała notatka Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji do Ministra SP rekomendująca sprzedaż wszystkich możliwych do zbycia akcji CIECH S.A.

Skarb Państwa zbył akcje po cenie 31 zł za akcję (tj. za kwotę 619 159 900 zł.), która była o 3% niższa od średniej ceny giełdowej CIECH w okresie wezwania, tj. od 5 marca do 30 maja 2014 r.

W ciągu półtora roku od transakcji kurs akcji CIECH wzrósł do 85,5 zł tj. o 175,8% podczas gdy indeks WIG 20 spadł o 25,3%.

[crp]
Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Prokuratura łaskawa wobec księgowej Tadeusza Rydzyka

Nie powinno to specjalnie nikogo dziwić. Prokuratura broni jak lew skazanej księgowej bizn…