Znany z rolniczych protestów Sławomir Izdebski ogłosił, że zakłada nową partię – Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej. Nowy byt ma poprzeć Pawła Kukiza.

flickr.com/Tom Yed
flickr.com/Tom Yed

Sądy czeka dużo pracy w związku z rejestracją szokującej liczby partii politycznych. Po szumnych zapowiedziach Napieralskiego i Rozenka, który chcą powtórzyć Ruch Palikota, oraz Ryszarda Petru, który chce założyć kolejną neoliberalną partię, przyszedł czas na przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomira Izdebskiego.

Szef OPZZ RIOR zaznaczył, że Ruch Społeczny RP rozmawia już między innymi z górnikami i ze związkiem zawodowym „Sierpień 80”. Zdradził również, że Paweł Kukiz rozmawia z przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominikiem Kolorzem.

– Chodzi o to, by te organizacje ze środowisk górniczych i innych – nieważne, czy to jest „Solidarność”, czy OPZZ, czy inne – wszystkie te, które są typowo narodowe, propolskie, prosocjalne, prospołeczne, poszły w jednym ruchu – tłumaczy Izdebski.

WZZ „Sierpień 80” nie jest w chwili obecnej zainteresowany tworzeniem partii politycznej. Związek ma od wielu lat własną partię – Polską Partię Pracy – tłumaczą związkowcy.

Izdebski chce, aby jego partia wprowadziła między innymi jednomandatowe okręgi wyborcze, rozliczyła prywatyzację przeprowadzoną po 1989 r., zapewniła równy dostęp do służby zdrowia, przywróciła wiek emerytalny do 60-65 lat, odbudowała rynki zbytu na wschodzie i renegocjowała traktat akcesyjny z UE.

Komentarze

Redakcja nie zgadza się na żadne komentarze zawierające nienawistne treści. Jeśli zauważysz takie treści, powiadom nas o tym.
 1. RSRP TO NIE PARTIA

  PROGRAM RUCHU SPOŁECZNEGO RP

  Ojczyzna nasza przechodzi trudny okres zmian systemowych. Źle zdiagnozowane cele przekształceń, jak też zastosowanie nieodpowiednich metod spowodowało, że nastąpiła polaryzacja społeczeństwa na część dostatnią i bogatą, ale też na biedną i ubogą. Tak nie powinno być w nowoczesnym państwie europejskim. Terapia szokowa Balcerowicza okazała się zgubna dla Narodu polskiego. Ustalenia consensusu Waszyngtońskiego, wdrażane w naszym kraju, skutkują stagnacją, brakiem rozwoju, brakiem rzeczy najważniejszej tj. środków na rozwój nauki, szkolnictwa, badań naukowych, innowacyjności. Tolerowanie takiego stanu rzeczy wpędzi społeczeństwo w zapaść cywilizacyjną, nieodwracalny regres demograficzny i dalszy spadek dochodu narodowego. Ruch Społeczny RP zdecydowanie mówi nie takiej polityce neoliberalnych rządów.
  Przedstawiamy do publicznej debaty nasz Program. Program nowoczesny, demograficzny, prorodzinny, z zachowaniem tradycji, kultury narodu, poszanowaniem praw nabytych i, co najważniejsze, przestrzeganiem godności ludzkiej wolności obywatelskich. Musi nastąpić zrównoważenie polityki gospodarczej polityką społeczną. Nigdy ekonomia nie może niweczyć wysiłku narodu do rozwoju i postępu. To trwały rozwój i poziom życia społeczeństwa musi wziąć górę nad zapędami liberałów, to przesłanie Ruch Społeczny RP niesie dla polskiego społeczeństwa.
  Już czas na przewartościowania i zmianę dotychczasowej polityki państwa. Wszyscy pracujący i produkujący muszą wiedzieć ile produkować, gdzie sprzedać, za ile, a pracujący za co pracują, ile zarobią, czy sprostają założeniu rodziny i jej utrzymaniu. Wszystkie te troski przenosimy do programu Ruchu Społecznego RP.
  Proponujemy:
  o Całkowity zakaz sprzedaży polskiej ziemi obcemu kapitałowi
  o Rozliczenie prywatyzacji majątku narodowego, w tym banków i całych gałęzi przemysłu, sprzedane z naruszeniem prawa znacjonalizujemy
  o Opracowanie i przyjęcie nowej Konstytucji RP przystającej do XXI wieku i zachodzących zmian we współczesnym świecie
  o Wybory Krajowe w Nowej Ordynacji (Dwukadencyjność organów wybieranych)
  o Finansowanie Partii Politycznych raz w roku przy rozliczanym druku PIT
  o Nowa ordynacja podatkowa ukierunkowana na rozwój przedsiębiorców i przedsiębiorczości
  o Reforma sądownictwa (m.in. instytucja „Sądu Nad Sądami”)
  o Uruchomienie rezerwy dewizowej państwa na rozwój przemysłu wynalazczości w wysokości 80% aktywów (poręczenia, gwarancje)
  o Coroczna rewaloryzacja kwoty wolnej od podatku, płacy minimalnej, rent, emerytur i innych świadczeń socjalnych
  o Ogólne obniżenie podatków PIT, CIT, VAT- włączy to szarą strefę w obród gospodarczy
  o Obniżka akcyzy na wszelkie produkty sprzedawane w kraju
  o Wprowadzenie Podatku obrotowego progresywnego wysokości 0-2% (stan na VI 2015) czym wyższy obrót, tym wyższy podatek
  o Opodatkowanie przepływów finansów wyprowadzanych z Polski do centrali za granicą
  o Likwidacja większości agencji, fundacji, funduszy finansowanych z budżetu państwa
  o Powszechna publiczna służba zdrowia dla Obywateli RP
  o Zrzucenie z Obywateli jarzma i ucisku, jakie narzuciła Platforma Obywatelska i przystawka sejmowa PSL pozwoli zabezpieczyć w kraju sprawną i uczciwą administrację służącą Obywatelom, sprawiedliwe sądy dające poczucie bezpieczeństwa oraz przejrzyste zasady funkcjonowania policji
  o Poprawa życia osób niepełnosprawnych- obszary ubóstwa, biedy i wykluczenia społecznego są priorytetem w działaniach ruchu Społecznego RP na rzecz likwidacji w/w zjawisk i ich zmarginalizowanie
  o Kultura i dziedzictwo narodowe objęte mecenatem państwa
  o Obronność kraju rozumiana jako zreformowanie MON, przejrzystość i celowość wydatków
  o Krajowy przemysł obronny szansą na rozwój i modernizację zarówno armii jak całych gałęzi przemysłu
  o Przywrócenie poprzednich standardów wieku emerytalnego
  o Przywrócenie 8 godzinnego dnia pracy
  o Całkowity zakaz eksmisji na bruk
  o Program „POLSKA RODZINA” to kompleksowy, zintegrowany plan działania wpisany trwale do Konstytucji RP. To program od decyzji o powiększeniu rodziny do pierwszej pracy dziecka. Rodzice muszą mieć wiedzę co, jak, kiedy i ile otrzymają wsparcia, jak państwo wpisuje się w rozwój demograficzny kraju. Każdy etap rozwoju dziecka monitorowany wsparciem rodziny. Poczęcie, żłobek, przedszkole, szkoła, pierwsza praca. Zasiłki, zwolnienia podatkowe, dopłaty, regulacje prawne to niezbędnik każdych rodziców. Rozwój demograficzny kraju jest jedyną szansą dla Polski i Polaków na godne życie, godną emeryturę. Nikt nigdzie nie wymyślił innej ścieżki rozwoju państw i narodów.
  o Wprowadzimy odpowiedzialność karną dla urzędników państwowych i politycznych za błędne decyzje niszczące kraj i obywateli
  o Doprowadzimy do upaństwowienia strategicznych sektorów gospodarki państwa jak bankowość, energetyka, przemysł ciężki
  o Opracujemy budżet zadaniowy
  o Odrzucamy hasło „niewidzialnej ręki rynku”, która w żadnym państwie na świecie nie sprawdziła się, wręcz przeciwnie
  o Sporządzimy bilans potrzeb żywnościowych kraju
  o Wprowadzimy system kontraktacji (dobrowolnej), by każdy producent rolny wiedział co jest rentowne, w jakiej ilości zaplanować produkcję, a także gdzie znaleźć rynki zbytu
  o Ustawy uchwalone prze PO i PSL zweryfikujemy i odrzucimy te, które szkodzą interesom państwa i obywateli
  o Przywrócimy równe traktowanie wszystkich podmiotów gospodarczych w rolnictwie
  o Przywrócimy wsparcie i rozwój społeczności rolniczej
  o Odbudowanie wschodnich rynków zbytu
  o Kredytowanie nowoczesnych form produkcji uwzględniających cykl i specyfikację produkcji rolniczej
  o Wprowadzimy powszechne ubezpieczenie płodów rolnych i zwierząt hodowlanych
  o Wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników
  o Przyjmiemy, ratyfikujemy i potwierdzimy w Radzie Europy pkt 1 z Art. 4 Europejskiej Karty Społecznej- czas najwyższy
  o Zaproponujemy wykreślenie pkt. 1 z Art. 104 Polskiej Konstytucji niszczącego relacje na linii Obywatel- Posłowie

  Dalsze punkty programu pozostawiamy do opracowania i przygotowania Polskiej Młodzieży. W Waszych rękach leży przyszłość Polski. Twórzcie więc i moderujcie zadania dla Ruchu Społecznego RP.
  Internet, wolności obywatelskie, swoboda myśli, kierunek rozwoju dla kraju to Wasze zadanie. Musicie mieć prawo określania swoich priorytetów i wartości. Wasz entuzjazm, chęć działania trafiają na podatny grunt. Nasze doświadczenie połączone z Waszą młodością i energią musi rozbudzić kraj nad Wisłą. Nie przyjmujcie tezy, że w tym kraju nic się nie da zmienić. To byli urzędnicy europejscy tak powtarzają. Są syci, bogaci, ustawieni. Pamiętajmy, nie ma rzeczy i sprawy na świecie, której nie można zmienić i naprawić. Pamiętajmy, rzecz lub zakład pracy nie kosztuje tyle, , ile kupiec daje, jak głosił pewien „mędrzec Europy”, ale tyle, ile jest wart.

  Wiele trzeba zmienić w naszym kraju, naprawić wiele zaniedbań i krzywd. Wielu będzie to bolało, ale pytamy gdzie byli, kiedy nas bolało, kiedy cały naród cierpiał. Ile miesięcy czy lat można czekać na wizytę u lekarza lub operację? Z pewnością będą nas opluwali, kopali i ośmieszali, ale my realizujmy nasz program i nie zważajmy na „poboczne widowiska”. Nie przejmujmy się słowami „karnawałowych pyskaczy”. Ich czas, tak jak czas „całorocznych szczekaczy” bezpowrotnie minął. Pamiętajmy o naszych wartościach, miejmy w sercu dobre słowo dla ludzi zacnych, szlachetnych i wiedzmy, że „Sługa nie jest większy nad Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie.” Ew. wg Św. Jana 13; 13-17

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Na stokach Cytadeli uczczono pamięć pomordowanych działaczy

138 lat temu w Warszawie doszło do egzekucji 4 działaczy Socjalnorewolucyjnej Partii Prole…